Skeletne hiše

Nizko energijske in pasivne hiše

Razvoj gradbenih materialov je vse bolj usmerjenj k uporabi naravnih in ekološko neoporečnih materialov. Proizvodnja takšnih materialov, kot so lesna vlakna, celuloza, konoplja, glineni strešniki ni obremenilna za okolje, kar velja tudi za njihovo odlaganje. Z upoštevanjem dognanj v gradbeni biologiji, ki govori o združljivosti posameznih vrst materialov, smo razvili sistem sodobne gradnje, ki je hitra, varčna in ekološko usmerjena. Sodobni objekti omogočajo zdravo bivanje z zdravo mikroklimo, energijsko varčnost, protipotresno varnost in s tem višjo kakovost bivanja. Hiše Damahaus s svojim novim programom in novo tehnologijo oživljajo skeletno gradnjo na slovenskem.

Skeletne hiše po svoji zasnovi predstavljajo:

 • zdravo bivalno udobje
 • prijetno počutje
 • varčnost bivanja
 • gradnjo po naročnikovih željah
 • visoko stopnjo samozadostnosti

Med glavne lastnosti sistema gradnje lahko štejemo:

 1. Difuzijska odprtost - hiše so difuzijsko odprte, kar pomeni, da sta stena in streha sestavljeni tako, da omogočata izmenjavo zračne pare v prostoru z okolico in obratno. Bistvena je uporaba parnih ovir, namesto parnih zapor. S tem dosežemo, da hiša »diha« in iz prostora odvzema odvečno vlago, kadar je zrak bolj vlažen in jo vrača, kadar je zrak bolj suh. Z dihanjem hiše ustvarjamo v prostorih ugodno bivalno mikroklimo in posledično občutek udobja.
 2. Konstrukcijska trdnost - pri razvoju hiš je velik poudarek na konstrukciji, ki nam omogoča, da lahko hišo oblečemo s konstrukcijsko nestabilnimi materiali, ki so po svoji zasnovi zelo paroprepustni ter tako omogočimo kontrolirano dihanje hiše. Zaradi zasnove konstrukcije dosežemo, da so tla v mansardi obložena s klasičnim betonskim tlakom. Ta nam zagotavlja popolno stabilnost in potrebno akumulacijo toplote. Način vezave konstrukcije je preizkušen, saj je v uporabi že več kot tristo let (tirolska, toplar).
 3. Ognjevarnost – zadostno ognjevarnost zagotavljamo z izolacijami, ki so zaščitene z borovo soljo, ki preprečuje vsakršno izgorevanje. Stene so obdane z mavčno kartonskimi ploščami, kar zagotavlja primerno odpornost stene proti ognju. Strop v pritličju in strop v mansardi sta obdelana z ognjevarnimi mavčno kartonskimi ploščami.
 4. Toplotna prevodnost - hiše imajo zelo nizko toplotno prevodnost zunanjih sten in stropa v mansardi U=0,12 W/m2K. Okna imajo praviloma vgrajena stekla s toplotno prevodnostjo U=0,6 W/m2K. Inštalacijski kanal je polno toplotno izoliran, možno pa je povečati debelino izolacijskega sloja tako pri stenah kot pri strehi. Preprečevanje toplotnih izgub nam zagotavlja dobra zrakotesnost, ki jo merimo z Blowdoor testom in pri naših hišah dosega izmenjavo zraka med 0,7 in 1,5. Investicija v prisilno prezračevanje pri tem faktorju izmenjave zraka ni potrebna.
 5. Streha – je dvojna z zračnim kanalom. Poleg opečnatih strešnikov uporabljamo sekundarno kritino, ki je v našem primeru lesno-vlaknena plošča. Plošča je pohodna, vodotesna, protihrupna, odporna proti lesnim zajedavcem, dolgo obstojna in ima odlično prehodnost vodne pare.
 6. Varčevanje energije in razgradljivost – pri nizko energijskih hišah je pogosta rešitev ogrevanje na zemeljski plin oziroma s toplotno črpalko. Lahko se odločimo za montažo fotovoltaičnih celic, ki so sposobne pridobiti toliko električne energije kot jo potrebujemo. Na primernih sončnih lokacijah proizvedeno električno energijo prodajamo v javno električno omrežje po subvencionirani ceni, za lastne potrebe pa jo iz omrežja odkupimo. Vsi uporabljeni materiali so biološko razgradljivi. Naše pasivne hiše pa z uporabo rekuperatorjev zagotavljajo ogrevanje, hlajenje in prisilno prezračevanje z minimalnimi stroški električne energije.

Konkurenčne prednosti pred že uveljavljenimi načini gradnje predstavljajo predvsem:

 • masivna skeletna konstrukcija
 • uporaba naravnih materialov
 • hiša, ki »diha«
 • individualnost in preglednost gradnje
 • arhitekturna neomejenost
 • hitra gradnja - postavitev skeleta v 3 delovnih dneh,
 • cenovna primerjivost s klasično gradnjo
 • nizki stroški bivanja
 • odstranitev objekta ne predstavlja obremenitev za okolje

Kupci se vse pogosteje odločajo za omenjeni način gradnje, saj jih je vse več osveščenih glede ekološke gradnje in biološko razgradljivih materialih. Energetska varčnost kot stroškovna postavka v domačih proračunih predstavlja pomemben delež. Kvaliteta bivanja je vse pomembnejša, kar omogoča le način gradnje, kjer »hiša diha«. Najpomembnejše pa je dejstvo, da končna cena nizko energijskih hiš bistveno ne presega cene klasičnih montažnih hiš oziroma zidanih objektov.

Stanje na slovenskem trgu

V Sloveniji se letno zgradi okoli 6.000 objektov skupno, prevladuje pa masivna gradnja (opeka, železo-beton). Montažna lesena gradnja predstavlja manj kot 10%, saj ima poleg svojih prednosti tudi nekaj slabosti (tipski načrti, visoki stroški prilagoditve načrta, povprečne energijske lastnosti ...).

Povpraševanje po skeletni gradnji, ki nekako zajame vse pozitivne lastnosti masivne in »suhe« gradnje, tudi v Sloveniji izredno hitro narašča. Trend rasti sovpada z osveščanjem prebivalstva, da je nujno potrebna racionalna raba energije (finance, okolje). O nizko energijskih objektih pišejo že vsi domači mediji. V Nemčiji, Avstriji in severni Italiji je sistem že dolgo uveljavljen, kljub temu pa je trend rasti prodaje približno 20%.