Izvedba

STANJE NA SLOVENSKEM TRGU

  1. cenik

    V Sloveniji se letno zgradi okoli 6.OOO objektov skupno, prevladuje pa masivna gradnja (opeka, železo beton). Montažna lesena gradnja predstavlja manj kot 1O%, saj ima poleg svojih prednosti tudi nekaj slabosti (tipski načrti, visoki stroški prilagoditve načrta, povprečne energijske lastnosti...).

  2. cenik

    Povpraševanje po skeletni gradnji, ki nekako zajame vse pozitivne lastnosti masivne in »suhe« gradnje, tudi v Sloveniji izredno hitro narašča. Trend rasti sovpada z osveščanjem prebivalstva, da je nujno potrebna racionalna raba energije (finance, okolje). O nizko energijskih objektih pišejo že vsi domači mediji.V Nemčiji, Avstriji in severni Italiji je sistem že dolgo uveljavljen, kljub temu pa je trend rasti prodaje približno 2O%.

TEHNIČNI OPIS GRADNJE (faze si sledijo zaporedno)

* ... del sistema, O ... opcija sistema, — ... ni vključeno

1. osnovni paket Osnovna izvedba - skelet
Idejna zasnova O O O Arhitektni biro
Projektiranje skeleta * * * Projektant DA-MA Haus
Projekti za PGD O O O Arhitektni biro
Temeljna plošča * * * Izkop, plošča ali zidana klet, hidroizolacija, drenaže, kanalizacija
Razrez lesa * * * Nosilna konstrukcija
Montaža konstrukcije * * * DA-MA Haus
2.a dodatni paket 1 Podaljšana 3. gradbena faza
Sekundarna kritina - * * Lesno-vlaknene plošče
Letvanje - * * Zračni kanal
Kleparska dela - * * Alu pločevina
Kritina - * * Glinena
2.a dodatni paket 2

       
Lesno-vlaknene fasadne plošče - * * Montaža na zunanji obod
Okna, zunanje police, zunanja vrata - * * U <= O,9 w/m2K
Fasada - * * Ustrezen debeloslojni nanos
Dimnik - O O Zidani ali Rostfrei
3.a Na ključ 1 Na ključ
OSB4 plošče na eni strani notranjih sten - - * Priprava za inštalacije
Strojne instalacije - - * Vodovod, ogrevanje, centralni sesalec, prezračevanje, odtoki
Elektroinstalacije - - * Elektrika in telekomunikacije (tlaki + strop)
3.b Na ključ 2
Estrih - - * Izolacija + beton
Zapiranje zunanjih sten - - * Lesno-vlaknene plošče 
Kovinska podkonstrukcija v mansardi - - * Pocinkani Knauf profili po sistemu za skeletno gradnjo
Zapiranje mansarde - - * Parna ovira
Montaža mavčnih plošč - - * Mansarda
Izolacija mansarde - - * Brizganje izolacije - celuloza ali lesna vlakna
Izolacija zunanjih sten - - * Vgradnja lesne volne
Dodelava elektroinstalacij - - * Na stenah
Zapiranje notranjih sten - - * Izolacija (kamena volna) + OSB4 plošče
Montaža mavčnih plošč - - * Na notranji del zunanjih sten in predelne stene
Montaža notranjih polic - - * Primernih
3.c Na ključ 3
Slikopleskarska dela - - * glajenje in 2x pleskanje
Zaključki elektroinstalacij - - * Po katalogu proizvajalca
Pečarska dela - - * Po katalogu proizvajalca
Polaganje parketa - - * Po katalogu proizvajalca
Stopnice - - * Po katalogu proizvajalca
Zaključki ogrevalnih in vodovodnih instalacij - - - * Po katalogu proizvajalca
Montaža notranjih vrat - - * Po katalogu proizvajalca
Notranja oprema - - O Po katalogu proizvajalca
Rolete - - O Po katalogu proizvajalca
Krpan - - O Po katalogu proizvajalca
BlowerDoor test - - * Test zračne prepustnosti
Fotovoltajika - - O Po katalogu proizvajalca
Prisilno prezračevanje (rekuperator) - - O Obvezno pri pasivnih hišah (prepustnost < O,6)

Plačilni pogoji za kupca hiše

10% polog ob podpisu pogodbe, ki zagotavlja pogodbeno dogovorjeno ceno in zagotovljen rok pričetka del.
Obračuni se izvajajo po dokončanih fazah, katere so označene v »TEHNIČNEM OPISU GRADNJE«.

Dodatna ugodnost za kupce naših hiš

Banka Sparkasse je članica »Konzorcija pasivna hiša« in z zagotavljanjem ugodnih pogojev financiranja spodbuja ter omogoča gradnjo pasivnih hiš.

Plačila po fazah

Faza izvedbe Osnovna izvedba - skelet Podaljšana III.
gradbena faza
Na ključ

in preostalih 5% po prevzemu objekta.

Polog 10% 10% 10%
1. faza 85% 20% 20%
2. faza   65% 20%
3. faza     45%

OPOMBA: Razpredelnica plačil je informativna in se dogovori z vsako posamezno stranko.